Om corona (covid19)

(Uppdaterad 2020-11-02)

 


 

Välkommen till Tedacthuset!

Det är viktigt för oss på Tedacthuset att våra hyresgäster, besökare och personal känner sig trygga i att vistas i våra lokaler!

 

• Våra hyresgäster sätter de förhållningsregler som gäller inom deras lokaler.
• Förhållningsregler hos vår hyresgäst Tedactive Gym, ser du på Tedactive.se.

 

För besökare hos Tedacthuset Kontorshotell, gäller:

• Tvätta händerna med handsprit när du kommit in.
• Håll avstånd till varandra.
• Våra konferensgäster skall vistas i sin konferenslokal, och vid raster eller fika skall avsedd lokal för konferensgrupper användas.
• Kontorshotellets pentry med bord, stolar och soffgrupp är för våra hyresgäster i kontorshotellet.
• Var noggrann med att tvätta händerna med tvål och varmt vatten i 30 sek vid WC besök.

 

Rent allmänt uppmanar vi till vad FHM säger.

1. Tvätta händerna ofta
Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten i 30 sekunder.
Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

 

2. Hosta och nys i armvecket
Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

 

3. Undvik att röra ögon, näsa och mun
Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

 

Vi kommer självklart att fortsätta hålla oss uppdaterade på myndigheternas rekommendationer. Vi är så tacksamma för att ni kontaktar oss om er oro och vi skall självklart hjälpas åt att hålla viruset borta.

 

Har du mer frågor om Coronaviruset? Folkhälsomyndigheterna uppdaterar ständigt på:

 

Folkhalsomyndigheten.se

Är du nyfiken på Tedacthuset kontorshotell?

Det mesta ingår som man annars måste köpa till av olika leverantörer när man hyr ett traditionellt kontor, och du slipper därmed oväntade extrautgifter.
Läs mer om kontorshotell