Företagsarena

 


 

Den naturliga mötesplatsen för företag och företagare…

För att stärka företagsklimatet i Tanum och skapa bättre förutsättningar för små och medelstora företag att utvecklas på hemmaplan har Tanums Kommun utsett en företagsarena, Tedacthuset i Tanumshede.
Hos oss finns förutsättningar för företag att växa, tro på framtiden och dra nytta av de stöd som finns, och det ska vara nära och lättillgängligt.
Vad är en företagsarena?
En företagsarena är en plats där företag på enkelt sätt kan få ta del av kontakt med kommunen, samarbete med andra företag, kompetensutvecklingsinsatser och närvaro av det regionala stödsystemet.

På Företagsarenan Tedacthuset hittar du:

  • Näringslivsutvecklarnas kontor
  • Plats för regionala stödaktörer att förlägga aktiviteter och möten med företag
  • Näringslivsenhetens aktiviteter, såsom föreläsningar och andra möten, fysiska och/eller digitala. I egen regi, och när det är möjligt, i samverkan med andra.

Mer om oss, dvs Tedacthuset
Tedacthuset är centralt beläget i Tanums Kommun och har ett strategiskt läge nära E6:an. Det är en kreativ mötesplats på 6 700 kvm för företag, organisationer och privatpersoner.
Tedacthuset är ett privatägt aktivitets- och företagshus där mångfalden av företag och verksamheter ger en stimulerande och kunskapsintensiv miljö.
Verksamheten består dels av ett kontorshotell om ca 1200 kvm med kontor och konferenslokaler, och dels uthyrning av hyresgästanpassade verksamhetslokaler.
Här kan du såväl som hyresgäst, som extern gäst hyra lokal för dina möten eller konferenser.

 

Ni kan läsa mer på länkarna nedanför.

 

Företagsarenor Väst

 

 

Tanums Kommun

Är du nyfiken på Tedacthuset kontorshotell?

Det mesta ingår som man annars måste köpa till av olika leverantörer när man hyr ett traditionellt kontor, och du slipper därmed oväntade extrautgifter.
Läs mer om kontorshotell